Nakło nad Notecią Gmina Nakło nad Notecią zajmuje obszar 187 km kw. i liczy ok. 31 000 mieszkańców. Trzecia część ludności mieszka na wsi.
Podstawowe uprawy to pszenica i buraki cukrowe; w produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej. Dobrze rozwinięte są sadownictwo i warzywnictwo.
Przez obszar gminy przebiega dolina Noteci i obszar chroniony Natura 2000. Bogata awifauna jest wyróżnikiem tego obszaru. 

Kryta pływalnia Naquarius
 Doskonale rozwinięta sieć oświaty zapewnia odpowiednie warunki edukacyjne. Działają 4 zespoły szkół, 2 gimnazja, 3 szkoły podstawowe oraz 2 niepubliczne. Uzupełnia je sieć 10 przedszkoli. Ponadto funkcjonują liceum, szkoła muzyczna oraz 3 szkoły zawodowe, w tym jedna z dwóch w Polsce – szkoła żeglugi śródlądowej.

Z Nakła pochodzi zwycięzca Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 2005 r., Rafał Blechacz. 

Rozwijająca się baza noclegowa zapewnia obecnie ponad 100 miejsc w Nakle, Ślesinie, Minikowie i Olszewce. 

W latach 2010-2016 przeprowadzono wiele inwestycji za ok. 200 mln zł. Powstało m.in. południowe obejście Nakła i Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku (ok. 25 ha). Samorząd wchodzi w plan realizacji taniego budownictwa czynszowego.

Nakło nad Notecią w sieci: LINK 
Nakło nad Notecią na Facebooku: LINK
Tereny inwestycyjne w Nakle: LINK
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.