List w sprawie Metropolii Bydgoszcz do Premiera

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i jednocześnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz skierował do Premiera Mariusza Morawieckiego list, w którym poinformował o zawiązaniu Stowarzyszenia oraz poprosił aby jego obszar był uwzględniany we wszystkich opracowaniach rządowych dotyczących rozwoju metropolitalnego kraju.
Podobnej treści list został również wysłany do Prezesa Zarządu Fundacji Unia Metropolii Polskich Rafała Dutkiewicza, do Marszałka Województwa Kujawko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszarda Bobera z jednoczesną prośbą o przekazanie go wszystkim Radnym Wojewódzkim.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Rozwoju

W zawiązku z utworzeniem przez miasto Bydgoszcz wraz z 20 okolicznymi samorządami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, zwracam się do Pana Ministra
z prośbą, aby obszar tego stowarzyszenia był uwzględniany przez ministerstwo  przy opracowywaniu wszelkich materiałów związanych z rozwojem metropolitalnym kraju.
   
    1 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa o związkach metropolitalnych
z dnia 9 października 2015 r. dająca możliwość największym polskim miastom utworzenia z okolicznymi samorządami związków metropolitalnych. Bydgoszcz, podobnie jak inne miasta spełniające ustawowe wymogi, przygotowywała się
wraz z okolicznymi miastami, gminami i powiatami do podjęcia współpracy w takiej formie. Niestety w związku z brakiem rozporządzeń wykonawczych do wspomnianej ustawy utworzenie związku metropolitalnego nie było możliwe.

Bydgoszcz to ósme pod względem wielkości w Polsce, dynamicznie rozwijające się miasto. Dotychczasowe doświadczenia ze współpracy z sąsiednimi samorządami, którą staramy się realizować mimo ograniczonych możliwości finansowych, m.in. w zakresie usprawniania komunikacji publicznej, permanentnie spadające bezrobocie, które w listopadzie 2016 r. wynosiło w mieście jedynie 4,9%, a także migracja mieszkańców Bydgoszczy do gmin sąsiednich sprawia, że współpraca między samorządami staje się coraz bardziej naturalna, niezbędna, a przede wszystkim opłacalna dla wszystkich.

Mając powyższe na uwadze, w celu zacieśniania relacji, poprawy komfortu życia mieszkańców oraz dla budowania siły i potencjału całego regionu, wzorując się
na doświadczeniach największych polskich miast, zaproponowałem samorządom, które chciały współtworzyć z Bydgoszczą związek metropolitalny, zawiązanie stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, jako alternatywnej, prawnie możliwej formy współpracy.


23 listopada 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy stowarzyszenie samorządów o nazwie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Członkami stowarzyszenia zostało 21 jednostek samorządu terytorialnego, zamieszkałych przez ponad 600 000 mieszkańców,
co stanowi ok. 30% wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.   

Punktem wyjścia do określenia obszaru metropolitalnego w takim właśnie kształcie była, opracowana na zlecenia ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, przez dr hab. prof. PAN Przemysława Śleszyńskiego ekspertyza ”Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw”. Wskazany w niej Bydgoski Obszar Funkcjonalny powiększono o gminy, które w naturalny sposób gospodarczo i społecznie ciążą do Bydgoszczy. Obszar ten w połączeniu z przebiegiem realizowanych i planowanych dróg ekspresowych S-5 oraz S-10 cechują nie tylko silne powiązania funkcjonalne, ale również duży potencjał gospodarczy.

W związku z powyższym jeszcze raz proszę jak na wstępie, aby przy tworzeniu wszelkich dokumentów, opracowań czy analiz przez Ministerstwo Rozwoju i Rząd, uwzględniano obszar Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, jako kształtujący się na bazie naturalnej współpracy między samorządami obszar metropolitalny, będący największym i najsilniejszym ośrodkiem społeczno-gospodarczym w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

W załączeniu przekazuję listę członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz mapę jego obszaru. Jednocześnie deklaruję pomoc w pozyskiwaniu bieżących informacji i materiałów na temat jego funkcjonowania.


Załącznik:
Lista samorządów będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
wraz z mapą obszaru stowarzyszenia.
Lista jednostek samorządu terytorialnego będących członkami Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz:
1. Miasto Bydgoszcz
2. Powiat Bydgoski
3. Powiat Nakielski
4. Gmina Barcin
5. Gmina Białe Błota
6. Gmina Dąbrowa Chełmińska
7. Gmina Dobrcz
8. Gmina Kcynia
9. Gmina Koronowo
10. Gmina Łabiszyn
11. Gmina Mrocza
12. Gmina Nakło nad Notecią
13. Gmina Nowa Wieś Wielka
14. Gmina Osielsko
15. Gmina Pruszcz
16. Gmina Sadki
17. Gmina Sicienko
18. Gmina Solec Kujawski
19. Gmina Szubin
20. Gmina Rojewo
21. Gmina Żnin
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.