Mrocza


Położona wśród malowniczych terenów Krajeńskiego Parku Krajobrazowego Gmina Mrocza o powierzchni ponad 150 km2 (z czego 73 % to użytki rolne, 14 % lasy i grunty leśne, a 3 % wody powierzchniowe), licząca ponad 9 200 mieszkańców to jedna z pięciu gmin powiatu nakielskiego. Ważną datą w naszej historii było  nadanie Mroczy  praw  miejskich  wg  prawa Magdeburskiego przez  króla  Władysława  Jagiełłę w  dniu 17 sierpnia  1393  roku.  

  
Niezaprzeczalne atuty gminy to walory krajobrazowo - przyrodnicze. Głównymi z nich są akweny wodne, których łączna powierzchnia wynosi ponad 500 ha. Szczególnie  atrakcyjna  jest  północna  część  gminy.  Przepięknie  położone  jeziora: Rościmińskie  Duże i Małe, Witosławskie oraz  Mintarz w  otoczeniu  lasów. Rejon ten obejmuje  powstały  w  1998 r. Krajeński  Park  Krajobrazowy. Urodę krajobrazu dopełniają unikatowe parki i stare dworki.  Dzięki wybudowaniu Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie, Centrum Turystyki Rowerowej w Krukówku i świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiele z zapleczem ornitologicznym stanowiącej obiekt Ekomuzeum Doliny Noteci (unikalne  w  skali  regionu Jezioro  Wieleckie, które  jest ostoją 140  gatunków  ptactwa) Gmina Mrocza zyskała nowe walory rekreacyjno – edukacyjne.
 Osoby preferujące aktywny wypoczynek mogą wędrować pięknymi szlakami Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, skorzystać ze szlaków rowerowych Doliny Noteci lub międzynarodowej trasy rowerowej Euro Route R-1. 


Gmina od wielu lat podejmuje działania skierowane na liczne inwestycje infrastrukturalne i proekologiczne sprzyjające rozwojowi oraz podnoszące jakość życia mieszkańców miasta i gminy. Dzięki pozyskiwaniu środków z zewnątrz udało się zrealizować szereg istotnych zadań, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej. Sukcesywna rozbudowa sieci dróg i ulic, rozwój bazy oświatowej i sportowej, budowa świetlic wiejskich w każdym z sołectw to piorytetowe zadania minionych lat. Kluczowymi inwestycjami ostatnich lat była oddana do użytku w 2014r. obwodnica miasta Mrocza o dł. 4,166 km z 3 rondami oraz  zakończona w 2016r. budowa pełnowymiarowej hali widowiskowo – sportowej w Mroczy. 


Jesteśmy Gminą, która od wielu lat podejmuje działania proekologiczne. Czyste i przyjazne środowisko naturalne to nasza priorytetowa misja. Dlatego osoby zamierzające nas odwiedzić, osiedlić się lub podjąć działalność gospodarczą mogą liczyć na otwartość, pomoc i serdeczne przyjęcie.  Sprzyjają temu podejmowane przez kolejne władze samorządowe, kierujące się troską o poziom i jakość życia mieszkańców, działania skierowane na  liczne inwestycje infrastrukturalne i proekologiczne.

Strona internetowa Gminy Mrocza: LINK
Facebook: LINK
Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży: LINK
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.