Co słychać we wnioskach w Gminie Dobrcz?

Mimo, że perspektywa finansowa 2014-2020 trwa już trzeci rok, to pociąg zwany funduszami rozpędza się bardzo powoli. Jednak widać, że co raz bardziej nabiera tempa. Gmina Dobrcz stara się korzystać  z uruchamianych konkursów w miarę możliwości oraz przygotowanych projektów.

Jednym z pierwszych projektów realizowanych w nowej perspektywie okazał się projekt partnerski, firmy EURO INNOWACJE i gmin powiatu bydgoskiego pn. „e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim”. Gmina Dobrcz już po raz trzeci realizuje projekt, który ma na celu poprawienie jakości obsługi interesantów. Pierwsza edycja poświęcona była podniesieniu kwalifikacji urzędników . Następnie wdrażane były e-usługi, stworzono Punkt Potwierdzania profilu Zaufanego a teraz realizujemy e-nieruchomości i e-podatki. Od kilku lat współpracujemy z firmą Euro-Innowacje, która jest liderami projektu. Gmina Dobrcz jest partnerem wiodącym odpowiedzialnym za współpracę między gminami.

Obecny projekt ma na celu „Poprawę efektywności działania JST i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST stanowiących 100% powiatu bydgoskiego woj. kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych, w tym dla potrzeb monitorowania oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań w terminie do 31.12.2017. Oznacza to , że w ramach funkcjonowania urzędu uruchomiony zostanie moduł dla podatników, którzy będą mogli swoje sprawy podatkowe załatwić przez Internet. Dodatkowo dla zainteresowanych inwestorów będzie stworzona mapa z terenami inwestycyjnymi, lokalami użytkowymi, które są na terenach gmin.

Do projektu przystąpiły wszystkie gminy z powiatu bydgoskiego tj.:
• Gmina Białe Błota
• Gmina Dąbrowa Chełmińska
• Gmina Dobrcz
• Gmina Koronowo
• Gmina Nowa Wieś Wielka
• Gmina Osielsko
• Gmina Sicienko
• Gmina Solec Kujawski

Partnerem projektu jest Centrum Wspierania Administracji "Pro Publico" Sp. z o.o a Liderem Euro Innowacje sp. z o.o.. Projekt jest realizowany od 01.09.2016 do 31.12.2017r. Wartość projektu wynosi: 1 561 365,88 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 315 919,16 PLN.

Kolejnym źródłem finansowania jest program, który dedykowany jest dla mieszkańców wsi. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowaliśmy projekt pt. „Przebudowa drogi gminnej Aleksandrowo-Strzelce Górne”. Celem projektu było skrócenie czasu dojazdu oraz poprawa bezpieczeństwa. Całość zadania kosztowała 335.368,58zł a gmina otrzyma zwrot 207.808zł Obecnie trwa etap weryfikacji wniosku o płatność.

Gmina Dobrcz należy również do Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, gdzie realizowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego za pośrednictwem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do tej pory gmina złożyła wnioski w trzech naborach w tym trzy wnioski w ramach preselekcji na „Termomodernizację w obiektach użyteczności publicznej”. Pierwszy dotyczy stacji uzdatniania wody, drugi świetlic wiejskich w Suponinie, Nekli i Strzelcach Dolnych a trzeci termomodernizacji szkoły w Wudzynie i budynku Zakładu Usług Komunalnych. Łączna wartość projektu to 2.890.513zł , z tego dofinansowanie unijne wyniesie 2.153.479zł.

Następnym projekt pt. „Otwieramy się na świat- nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz” jest skierowany do uczniów ze szkół gimnazjalnych i podstawowych , który ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych. Jednym z działań będzie utworzenie pracowni biologicznych, matematycznych i chemicznych. Uczniowie będą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dostosowanych do ich potrzeb. Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie jego realizacja rozpocznie się od 01.06.2017 i potrwa do 30.06.2018r. Łączny koszt zadania to 133.937zł.

W trakcie weryfikacji jest również projekt „Asystent osoby niepełnosprawnej- wsparcie osób niepełnosprawnych w gminie Dobrcz”. Ten pomysł wynikł z potrzeb rodzin, w których są osoby niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach, a czasem zwyczajnie potrzebują chwili dla siebie. Ten projekt ma właśnie im w tym pomóc. Całość zadania to 105.225zł, a dofinansowanie unijne to 94.225zł.

Ostatnim projektem, który został złożony 16.02.2017r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to „Budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz”. W 2014 roku Rada Gminy Dobrcz przyjęła dokument pn. „Strategia rozwoju gminy Dobrcz na lata 2014-2025”, który został opracowany przy udziale mieszkańców gminy. Jednym z ważniejszych priorytetów jest „Przyjazne i bezpieczne środowisko”. Lokalni liderzy stwierdzili, że władze gminy nadal muszą prowadzić działania w celu poprawy jakości środowiska naturalnego. Realizując postulaty mieszkańców gmina przystąpiła do opracowania dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni. Pierwsze spotkania miały miejsce już 2015r. Na początku dokumenty złożyło około 70 osób. Po pierwszych weryfikacjach opracowano 60 projektów przydomowych oczyszczalni. Jednak gmina musiała czekać na nabór wniosków, który rozpoczął się dopiero 22 grudnia 2016 roku. Ostatecznie w ramach zadania złożono 42 projekty przydomowych oczyszczalni na łączną kwotę 773.051zł, z tego dofinansowanie unijne ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 491.892zł.
Tyle o tym co zostało zrobione a co jeszcze w tym roku będzie się działo. Po pierwsze przygotowywany jest wniosek na budowę ścieżki rowerowej z Nekli do Kotomierza . Następnie zostanie złożony wniosek na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu. Termin składania wniosków to II kwartał 2017. Kolejnym zadaniem to wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu Led w ramach programu niskoemisyjnego. To IV kwartał 2017r. Gmina również czeka na pierwsze konkursy , które ogłosi Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”.

Efekty wytężonej pracy projektowej zobaczą Państwo dopiero w 2018r. jednak myślę, że warto poczekać .
źródło: materiały Gminy Dobrcz, fot. materiały gminy
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.