Kolejowe inwestycje w Metropolii Bydgoszcz


Zgodnie z przyjętym w 2015 roku Krajowym Programem Kolejowym wkrótce rozpocznie się wokół Bydgoszczy modernizacja linii kolejowych w kierunku Gdańska i Inowrocławia oraz II etap rewitalizacji magistrali węglowej biegnącej przez dworzec Bydgoszcz Wschód.

Obecnie trwają prace przy jednym torze magistrali węglowej na terenie Bydgoszczy oraz gmin Nowa Wieś Wielka i Osielsko. Oprócz wymiany toru rewitalizowane i remontowane są obiekty inżynierskie, przejazdy kolejowe. W pierwszym etapie zarządca infrastruktury prowadzi prace na 28 km jednego toru. Stare elementy zastępuje nowy, bezstykowy tor na betonowych podkładach. Remont 9 przejazdów kolejowo – drogowych i 2 przejść podwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Wyremontowane i zabezpieczone zostaną 4 wiadukty oraz most nad Brdą. Prace przy obiektach inżynierskich już trwają. Wartość robót budowlanych pierwszego etapu to 54 mln zł. Zostaną one zakończone tej jesieni. Więcej: LINK
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.