Lepsze skomunikowanie gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz

Budowa drogi ekspresowej S5 oznacza, że Bydgoszcz od strony północno-zachodniej zyska dwujezdniową obwodnicę. Dzięki tej inwestycji gminy tworzące Metropolię Bydgoszcz będą ze sobą lepiej skomunikowane. W miejscowości Aleksandrowo powstanie węzeł drogowy łączący drogę szybkiego z drogą wojewódzką nr 244 oraz istniejącą drogą krajową nr 5.

Węzeł drogowy Bydgoszcz Północ  ma umożliwić zjazd na drogę wojewódzką nr 244 w kierunku Strzelec Górnych, na obecny przebieg drogi krajowej oraz inne lokalne drogi. Nad droga ekspresową zaprojektowano wiadukt. Na połączeniu drogi wojewódzkiej i łącznic umożliwiających wjazd lub zjazd z „ekspresówki” zbudowane zostaną ronda. W jego rejonie funkcjonować będą również zatoki autobusowe. Na południe od węzła nad droga ekspresową i biegnącymi do niej równolegle drogami  serwisowymi zbudowane zostanie przejście dla zwierząt łączące tereny leśne po obu stronach trasy S5. W rejonie węzła zaprojektowano też ciąg pieszo-rowerowy (na wiadukcie, oraz w kierunku Borówna).
Budowa obwodnicy Bydgoszczy będącej częścią drogi ekspresowej S5 od węzła w Białe Błotach  do węzła w Aleksandrowie pochłonie 700 mln zł. Inwestycja została rozpoczęta w 2015 roku. Realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Tej wiosny ruszą prace budowlane.

fot: www.s5dworzysko-aleksandrowo.pl/map/wizualizacja
źródło: MKL, www.bydgoszcz.pl
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.