Lepszy dojazd z Fordonu do Osielska


Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamierza przebudować odcinek ul. Pod Skarpą i Zamczysko. Zadanie koordynowane jest z gminą Osielsko.

Obecnie trwa budowa ulic  Matki Teresy z Kalkuty, Trybowskiego i fragmentu ul. Jasinieckiej. Prace są mocno zaawansowane, a ich zakończenie planowane jest na przełomie czerwca i lipca. Kluczowe znaczenie ma budowa ul. Matki Teresy z Kalkuty, która w przyszłości będzie też zapewniać dojazd na tzw. górny taras Fordonu. Wraz z tą ulicą budowana jest również droga dla rowerów.

W tym roku planowane jest też ogłoszenie przetargu na prace budowlane przy skrzyżowaniu ul. Pod Skarpą i Zamczysko. Obecnie dochodzące do niego drogi nie posiadają normatywnej szerokości, a rosnące tuż przy krawędzi jezdni drzewa utrudniają widoczność. W ramach prac planowane jest poszerzenie dróg dochodzących do skrzyżowania. Od strony Osielska powstanie też kolektor łączący sieci kanalizacyjne w Osielsku i Bydgoszczy. Zadanie jest przygotowywane do realizacji we współpracy z gminą Osielska, która zamierza jeszcze w tym roku rozpocząć przebudowę ul. Leśnej (przedłużenie ul. Pod Skarpą na terenie Osielska).

- Warto podkreślić, że w ostatnich latach zarówno Bydgoszcz jak i sąsiednie gminy realizują coraz większą liczbę ważnych dla mieszkańców inwestycji. Dzięki dobrej współpracy granice, które nas dzielą  są coraz częściej widoczne tylko  na mapach. Zarówno w Bydgoszczy jak i Osielsku kursują te same miejskie autobusy, łączymy sieci kanalizacyjne, koordynujemy przebudowę ulic. Szkoda, że realizując te działania nie możemy korzystać z wcześniej przygotowanej ustawy metropolitalnej, która została ostatnio unieważniona – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Przebudowa fragmentu ul. Pod Skarpą wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zamczysko poprawi płynność ruchu na ważnym ciągu łączącym dzielnicę Fordon z ulicą Armii Krajowej. Wprowadzenie tego dodatkowego zadania do budżetu umożliwiła dobra sytuacja finansów miast i pozyskanie w konkursie unijnego  dofinansowania na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej. 

źródło: MKL, www.bydgoszcz.pl
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.