Metropolia Bydgoszcz w Krakowie

Dziś w Krakowie odbywa się konferencja zorganizowana przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego pt. "Finansowanie strategii rozwoju polskich metropolii" z udziałem przedstawicieli największych polskich samorządów oraz ekspertów z sektora publicznego, prywatnego oraz naukowego. 

Metropolia Bydgoszcz jest reprezentowana na tym spotkaniu przez dyrektora biura Łukasza Krupę.
wśród ekspertów byli m.im. Jan Krzysztof Bielecki - były Premier, Przewodniczący Rady Partnerów Ernst and Young; Witold Orłowski - Główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers; Paweł Szałamacha - były Minister, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Konferencja odbyła się pod Patronatem Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.