Trasa S5. Od projektu do budowy

We wtorek (11 kwietnia) wydane zostały pierwsze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie trasy ekspresowej S5. To kolejny ważny etap inwestycji rozpoczętej przed dwoma laty, która realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Teraz mogą ruszyć prace budowlane.

- Rozpoczyna się najbardziej oczekiwany etap inwestycji, czyli prace budowlane – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Oznacza to, że zmierzamy do finału tego zadania, które wpłynie na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój miasta, gmin tworzących metropolię oraz zachodniej części regionu. Na pewno umocnimy pozycję ważnego węzła komunikacyjnego i centrum logistycznego.  Częścią trasy będzie północno-zachodnia obwodnica Bydgoszczy, która pozwoli wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy. Jednocześnie będziemy realizować rozbudowę ulicy Grunwaldzkiej, która stanie się główną arterią łączącą Bydgoszcz z trasą szybkiego ruchu – dodaje prezydent.

Bezkolizyjna trasa pozwoli też wielu mieszkańcom bydgoskiego obszaru metropolitalnego na komfortowy dojazd do  Bydgoszczy, połączy nas też z siecią autostrad A1 (Śląsk-Trójmiasto)  i A2 (Warszawa-Berlin).

Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostały wydane w pierwszej kolejności na 2 odcinki trasy znajdujące się pomiędzy Szubinem i granicą województwa. Na pozostałe  odcinki (od Szubina do Nowych Marz) zezwolenia będą wydawane w najbliższym czasie.

Trasa ekspresowa S5 powstaje zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-23. Przetarg na wybór wykonawców ogłoszono w 2014 roku, a umowy na realizację zadania zawarto jesienią 2015 roku. Ostatnie dwa lata wykonawcy przeznaczyli na opracowanie projektu trasy oraz zdobycie zezwoleń niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych. Z początkiem 2017 roku ruszyły prace  przygotowawcze (m.in. wycinki, badania archeologiczne). Wydane zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) umożliwiają rozpoczęcie podstawowych robót budowlanych. Jest to pozwolenie na budowę, które jednocześnie zatwierdza podziały geodezyjne nieruchomości pod inwestycje oraz pozwala je  przejąć inwestorowi. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku. Koszt inwestycji to 2,5 mld złotych.

Co powstanie w ramach trasy S5?

- 130 kilometry dwujezdniowej drogi ekspresowej
- 21 węzłów drogowych,
- przebudowę istniejących węzłów,
- budowę obiektów inżynierskich
- przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych,
- budowę wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych/serwisowych wraz ze zjazdami na przyległe działki,
- budowę urządzeń ochrony środowiska ( ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt )
- budowę i przebudowę oświetlenia drogowego,
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier ochronnych, osłon przeciwolśnieniowych, balustrad,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
- budowę wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
- budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z konieczności podłączenia projektowanego odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań.

Bydgoska obwodnica

Na północno-zachodniej obwodnicy  Bydgoszczy powstaną dwupoziomowe węzły w następujących lokalizacjach:

- Lisi Ogon (na przedłużeniu ul. Nakielskiej)
- Pawłówek (na połączeniu z ul. Grunwaldzką)
- Tryszczyn (na przedłużeniu ul. Koronowskiej)
- Maksymilianowo (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 244)
- Aleksandrowo ( na przedłużeniu ul. Gdańskiej) 
źródło: materiały ratusza
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.