Dąbrowa Chełmińska - atrakcje turystyczne

Zespół Pałacowo- Parkowy w Ostromecku

Wjeżdżając do Ostromecka od strony Bydgoszczy po lewej stronie dostrzegamy bramę prowadzącą do Zespołu Pałacowo-Parkowego. Zaraz za nią znajduje się pierwsza
z zabytkowych budowli. Jest to większy z pałaców, wybudowany w latach 1832-1848
przez ówczesnego właściciela majątku Jakuba Martina Schoenborna.
Trochę historii

Budowę dzieła zakończył jego syn Gottlieb. Piękną rezydencję w stylu klasycystycznym prawdopodobnie zaprojektował znany berliński architekt Karol Fryderyk Schinkl. Pod koniec XIX wieku klasycystyczny pałac powiększył się za sprawą kolejnego właściciela hrabiego Albrechta von Alvensleben o dwupiętrowy budynek w stylu neobarokowym. W latach 1905 - 1912 dobudowano salę balową i tarasy ogrodowe, które zaprojektował poznański architekt Henryk Spier. W tej postaci, chociaż nie bez zniszczeń, budynek przetrwał do dziś. W głębi parku na wiślanej skarpie znajduje się starszy z pałaców, nieco mniejszy ale równie okazały, z którego okien rozpościera się wspaniały widok na Wisłę. Rokokowa budowla powstała za sprawą Bogdana Teodora Mostowskiego herbu Dołęga, kasztelana płockiego, który skromny szlachecki dwór, należący wcześniej wraz z całym majątkiem do szlachty chełmińskiej - Dropowskich, przebudował w dwukondygnacyjny budynek z modnym ówcześnie ogrodem, przyozdobionym sadzawkami i fontannami. Rozbudowę kontynuował syn Mostowskiego Paweł Michał, późniejszy wojewoda pomorski. Przekształcił on pałac
w prawdziwie wielkopańską siedzibę w stylu warszawskiego rokoka. Niestety z powodu dużego zadłużenia dobra ostromeckie wraz z pałacem przeszły w ręce niemieckie, a Mostowski uwikłany w działalność polityczną opuścił kraj. W rękach niemieckich majątek pozostał do roku 1945. Po wojnie klasycystyczny pałac z przyległym parkiem stał się siedzibą ośrodka dla dzieci niesłyszących.

Współczesność
Obecnie zabytkowy dwór Mostowskich jest własnością Filharmonii Pomorskiej, zaś neoklasycystyczny pałac wraz z całym parkiem należy do Gminy Bydgoszcz, w imieniu której obiektem zarządza Miejski Ośrodek Kultury, starając się stworzyć mieszkańcom Bydgoszczy i okolic podmiejskie centrum kulturalne. W okresie wiosenno - letnim w parku odbywają się imprezy plenerowe: koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej, warsztaty, konkursy i działania plastyczne, plenerowe spotkania z poezją, imprezy rekreacyjno- sportowe. Na tarasie budynku podczas weekendów czynna jest letnia kawiarenka. 

Jesienią i zimą przestronne wnętrza pałacu stwarzają doskonałą okazję do organizowania aukcji dzieł sztuki, recitali muzycznych, okolicznościowych bali a także prelekcji z dziedziny historii i archeologii oraz pokrewnych dziedzin nauki. Aktualnie w pałacu prowadzone
są prace remontowe.

Ostromecki park
Okazała roślinność jest obiektem zachwytów zwiedzających Zespół Pałacowo- Parkowy. Piękne stuletnie dęby, sąsiadują tu z rozłożystymi kasztanowcami, modrzewiami, lipami, grabami, klonami i białymi topolami. Bogate zadrzewienie występuje w atrakcyjnych kompozycjach z krzewami. Co prawda wiele drzew posadzonych przez dawnych właścicieli majątku już nie istnieje, nie mniej około trzydziestu, dziś już przeszło stuletnich, oznaczonych jest jako pomniki przyrody. Przechadzając się po parku natrafić możemy na neoromański rodzinny grobowiec Alvenslebenów, pobudowany w latach 1878-1887. Przy bramie widnieje mozaikowa posadzka pozostałość po istniejącej tu kiedyś kaplicy. *
 * (na podstawie wiadomości umieszczonej na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy )

Chata Chlebowa
Chleb w polskich domach od zarania dziejów zajmował miejsce szczególne. Niegdyś wypiekany w piecach chlebowych opalanych drewnem w niemal każdym gospodarstwie domowym, zaś dziś wyparty przez wyroby piekarnicze, które upodabniają się do niego tylko w nazwie. Jest jednak miejsce, gdzie wiekowa tradycja wypiekania chleba na zakwasie w piecu kamiennym opalanym drewnem nadal żyje i dzięki przekazywanej z pokolenia na pokolenie recepturze jest kultywowana.
W miejscowości Dąbrowa Chełmińska w 2011 roku powstał odwzorowany na tradycyjnym kamienny piec chlebowy, w którym niemal codziennie wypiekane są świeże bochenki, zawierające w sobie całą dobroć chleba wiejskiego – chrupiącą skórkę, wspaniały smak i aromat.

W chacie chlebowej prowadzone są zajęcia, przygotowane z myślą o dzieciach, ale i dorosłych, Organizatorzy zapewniają, że przeniosą uczestników w dawne czasy życia naszych przodków, w czasy bez prądu, gdzie wszystko robiono ręcznie. W piecu chlebowym wypieka się chleb, pierze na tarach, nosi żywą wodę w „szuńdach”, tnie piłą drewno „moja twoja”, robi masło w kierzance i na ludową nutę zjada się „podobiadek” po ciężkiej pracy
w zagrodzie.

Źródło, zdjęcia: materiały gminy
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.