Mrocza - atrakcje turystyczne

MROCZA

Walory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne

 KRAJEŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Północna część gminy Mrocza została włączona do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego ze względu na szczególnie cenne i niepowtarzalne walory przyrodnicze, wyjątkową różnorodność i krajobrazy, a ponadto na znaczące wartości historyczne i kulturowe.
Park powstał w celu zachowania unikalnego środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu oraz wartości kulturowych charakterystycznych dla regionu Pojezierza Krajeńskiego. Na terenach leśnych występuje duże zróżnicowanie roślinności, co związane jest z bogactwem form rzeźb terenu. W runie leśnym, na bagnach i torfowiskach napotkać można liczne stanowiska roślin chronionych i rzadkich. 

Na obszarze Parku istnieją cztery rezerwaty, w tym "Jezioro Wieleckie" o powierzchni 102,76 ha. Są to tereny o unikalnej wartości przyrodniczej, stanowiące ostoję ponad
140 gatunków ptaków.
Na terenie rezerwatu przebiega szlak turystyczny o długości 410,4 m łączący świetlicę wiejską z Parkiem. Wyposażony jest w 14 tablic opisujących zasoby przyrodnicze (głównie ornitologiczne). Na jego końcu, nad Jeziorem Wieleckim, znajduje się drewniana wieża widokowa, która umożliwia prowadzenie obserwacji ptaków i edukację ekologiczną
w oparciu o zasoby rezerwatu.
Więcej: TUTAJ

BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM ORNITOLOGICZNYM
W WIELU
Świetlica funkcjonuje jako obiekt Ekomuzeum Doliny Noteci i wraz ze szlakiem turystycznym stanowi doskonały kompleks przyrodniczo – edukacyjny.

Warunki przyrodniczo-krajobrazowe Wiela pozwalają na zorganizowanie aktywnych
i atrakcyjnych zajęć dla każdej grupy wiekowej o każdej porze roku. W ramach edukacji ekologicznej zapoczątkowano wspólne działania z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Mroczy
oraz Stowarzyszeniem „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” i szkołami z terenu powiatu nakielskiego.
Więcej: TUTAJ
MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKA ROWEROWA EURO - ROUTE R-1
Ścieżka stanowi przedłużenie istniejącego w Europie Zachodniej szlaku rowerowego Francja – Holandia – Belgia – Niemcy. Na terenie Polski ma długość 675 km.
Po opuszczeniu granic kraju, trasa przebiega przez Kaliningrad i Sankt Petersburg,
aż do Moskwy.

W powiązaniach międzyregionalnych trasa łączy Ziemię Lubuską z Ziemią Notecką, a także Pojezierzem Krajeńskim i Ziemią Chełmińską. Na terenie gminy przebiega przez miejscowość Izabela, Białowieża, Mrocza a następnie w stronę Wąwelna (gmina Sośno).
W granicach gminy Mrocza biegnie ona nad Jeziorem Rościmińskim Dużym przez Rościmin, Orle i Witosław.

Więcej: TUTAJ
HARCERSKA STANICA WODNA
W Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie nad jeziorem "Rościmińskim Małym" panują wyśmienite warunki do uprawiania sportów wodnych i właśnie ten kompleks ma umożliwić spędzanie wolnego czasu w aktywny sposób. 

Gmina Mrocza w 2011 roku podpisała porozumienie z Chorągwią Kujawsko-Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego na rzecz utworzenia Harcerskiej Stanicy Wodnej
w Rościminie. Budowę rozpoczęto w sierpniu 2013 roku, a uroczyste otwarcie obiektu,
po zakończeniu I etapu budowy, odbyło się w lipcu 2014 roku. Inwestorem inwestycji jest Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP. W skład budynku wchodzi bosmanka, sala konferencyjno-szkoleniowa, hangar na sprzęt, zaplecze gospodarczo-sanitarne.
Przystań otwarta jest codziennie od 1 maja do 30 września i można w niej wypożyczyć sprzęt.
Więcej: TUTAJ

Geocaching
Gmina Mrocza promuje swoje walory również dzięki coraz modniejszej w Polsce aktywnej formie spędzania wolnego czasu, jaką jest geocaching.
Jest to zabawa turystyczna polegająca na poznawaniu ciekawych miejsc w danym rejonie
za pomocą odnajdowania specjalnych "skrzyneczek - skarbów" przy wykorzystaniu odbiornika GPS. Gra polega na odszukaniu ukrytej wcześniej przez innego gracza "skrytki"- tzw. kesza, odnotowanie tego faktu własnoręcznie w dzienniku "logbooku" - znajdującym się w skrytce, a następnie na specjalnej stronie internetowej. Celem jest odnalezienie jak największej liczby ukrytych "skarbów", co jest premiowane punktami na stronie internetowej. Na terenie gminy Mrocza zostało umieszczonych 34 skrytek.
Więcej: TUTAJ


Więcej informacji: www.mrocza.pl/turystyka.html
Zdjęcia z archiwum gminy
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.