Nowa Wieś Wielka - atrakcje turystyczne

Pałacyk Myśliwski Skórzewskich

Pomiędzy szosą krajową 25, a zakolem Noteci, wśród łąk, około 2 km od stacji kolejowej Chmielniki w kierunku zachodnim znajduje się Pałacyk Myśliwski Hrabiów Skórzewskich (wpisany do rejestru zabytków). Przy dobrej pogodzie pałacyk można zauważyć przejeżdżając przez Chmielniki trasą Bydgoszcz–Inowrocław.

Obiekt wybudowany został pod koniec XIX wieku na terenie majątku należącego do rodziny Skórzewskich. Pałac wzniesiony w stylu gotyzujących siedzib dworskich. Służył hrabiowskiej rodzinie do częstych wyjazdów ze swojej rezydencji w Lubostroniu na łono natury. W okresie międzywojennym pełnił funkcję siedziby zarządcy majątku. Po 1945 roku obiekt
wraz z przyległymi ziemiami przejęty został przez Państwowy Fundusz Ziemi, a od 1986 roku znajduje się w rękach prywatnych.

Krajobraz i przyroda Gminy
Jedną z największych atrakcji gminy Nowa Wieś Wielka jest niewątpliwie Puszcza Bydgoska. Zajmuje ona 2/3 ogólnej powierzchni terenu gminy, w tym spora część objęta jest ochroną, stanowiącą gwarancję wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. Puszcza zajmuje pola wydmowe, które były łachami piaszczystymi dawnej prarzeki.

Puszcza Bydgoska to duży kompleks leśny położony w centrum województwa kujawsko-pomorskiego. Chociaż dawno utraciła swój pierwotny charakter, jest dla Bydgoszczy
i regionu bezcennym obiektem przyrodniczym, pozostałością dzikich i nieprzystępnych puszcz średnio-wiecznych oraz ważnym ogniwem naturalnego korytarza ekologicznego  znaczeniu międzynarodowym.

W skład obszarów chronionych wchodzą:
• obszar chronionego krajobrazu „Łąki Nadnoteckie” – rozciągający się od wsi Brzoza,
poprzez Kobylarnię, Chmielniki, Nowe Smolno, Kolankowo aż po granice z gminami
Białe Błota i Łabiszyn. Charakteryzują się one bogactwem gatunkowym roślinności łąkowej
i bagiennej oraz  są siedliskiem rzadkich gatunków dzikiego ptactwa i zwierząt. W nurtach Noteci dla zamiłowanego wędkarza znajdzie się niejedna ciekawa ryba,
• obszar chronionego Krajobrazu „Wydm Kotliny Toruńskiej” z unikatowymi formami rzeźb terenu i kompleksów leśnych oraz ochrony wód podziemnych,
•  rezerwat przyrody „Dziki Ostrów” objęty ochroną ze względu na występującą dąbrowę
z rzadkimi gatunkami runa leśnego,
•  rezerwat przyrody „Tarkowo” ze stanowiskiem wiśni karłowatej w starodrzewiu.

Jezioro Jezuickie

Na południowo-zachodnim skraju puszczy bydgoskiej rozciąga się Jezioro Jezuickie
o rozbudowanej linii brzegowej  - 14,7 km² i głębokości do 10 m. Wokół jeziora rozmieszczonych jest kilka kąpielisk: Chmielniki, Piecki, Prądocin oraz tzw. Cypel
i Kobra (dzikie kąpieliska).

Aktywny wypoczynek nad Jeziorem Jezuickim najlepiej spędzać w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Chmielnikach oraz w Pieckach. Nad jeziorem istnieje m. in. możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego.

Dla miłośników wędkarstwa Jezioro Jezuickie ze swoimi płyciznami i głębiami jest
wymarzonym miejscem łowienia ryb nawet przez cały rok.

Źródło, zdjęcia: materiały gminy
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.