Pruszcz - atrakcje turystyczne

Co warto zobaczyć

PARÓW CIELESZYŃSKI

Parów Cieleszyński rozciąga się między Grabowem a Topolnem i jest jednym z największych i najgłębszych na tym obszarze. Wiedzie do niego wyjątkowo malownicza droga, biegnąca u podnóża wysokich zboczy doliny Wisły.

Parów wcinający się w krawędź Wysoczyzny Świeckiej powstał na skutek erozji wywołanej wodami subglacjalnymi. Nachylenie zboczy sięga 70 stopni, w niektórych miejscach wykształciły się osuwiska i wypłuczyska. Podziwiać tam można zlepieńce plejostańskie
i piaskowce, które zasługują na uwagę z powodu rzadkiego występowania, niezwykłego charakteru oraz zagadkowej genezy. Są to ponadto jedyne i największe okazy piaskowców jakie można spotkać w województwie kujawsko-pomorskim.

Na tym niezwykle ciekawym obszarze projektowany jest rezerwat geomorfologiczny.
Niemal całą jego powierzchnię 35,77 ha porasta las. Środkiem płynie strumień o nazwie Struga Niewieścińska, do którego dołącza potok spływający bocznym odgałęzieniem parowu.

Więcej: TUTAJ
Więcej zdjęć:  TUTAJ

SANKTUARIUM MARYJNE W TOPOLNIE

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny to przykład architektury barokowej
w stylu nadwiślańskim. Zbudowany został w latach 1681-1683. Klimat kościoła tworzą przepiękne ołtarze i witraże. 

Z bogatego wyposażenia kościoła na uwagę zasługuje Cudowny Obraz Matki Boskiej
z XV-XVI wieku, wykonany na świerkowym drewnie przez nieznanego autora w stylu jasnogórskim.

Jak głosi podanie ludowe - obraz przypłynął nurtem Wisły w 1583 roku. Podczas uroczystości Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny nad rzeką ukazała się niesamowita jasność. Zaciekawieni ludzie pobiegli na brzeg i zobaczyli obraz Matki Boskiej oparty o pień Topoli. By go wyłowić płynęli z trzech stron łódkami. Uratowany obraz umieszczono obok Bożej Męki, która stała przy drodze do Grabowa. Na cześć temu zdarzeniu mieszkańcy wsi zbudowali skromną kapliczkę, a później Samuel Konarski (chorąży i wojewoda pomorski) zbudował w Topolnie drewniany kościółek. Wieść o Cudownym Objawieniu Matki Boskiej szybko się rozniosła i zewsząd przybywały tu pielgrzymki, aby Matce Najświętszej oddać należytą cześć. W kościółku tym obraz pozostał przez blisko sto lat, do czasu, kiedy, jak opiewa podanie ludowe, dziedzicowi Topolna Andrzejowi Konarskiemu i jego żonie oraz księdzu kapłanowi we śnie objawiła się Najświętsza Panienka, która poleciła, aby obraz przeniesiono do innego miejsca, gdzie doznałaby większej czci. Pomimo, że objawienie powtarzało się, nikt nie zwrócił na nie uwagi. Wtedy to obraz zniknął z kościoła. Dopiero po długim czasie odnaleziono go na miejscu, gdzie stoi obecny murowany kościół. Kilka razy powtórzyło się to cudowne zniknięcie obrazu. Gdy dowiedział się o tym Adam Konarski, wojewoda malborski i proboszcz kapituły warmińskiej, postanowił z bratem Andrzejem zbudować nowy kościół. Budowa trwała w latach 1681-1683, a w 1684 r. przeniesiono obraz Matki Boskiej do murowanego kościoła.

Więcej:  TUTAJ
Więcej zdjęć: TUTAJ

GRODZISKO TALERZYK 

Miejsce to jest dziś znakomitym punktem obserwacyjnym. Po jego przeciwległej stronie widać Starogród wraz z barokowym kościołem.

W XI w. założono tu osiedle obronne. Ze względu na kształt ściętego wzgórza miejscowa ludność nazwała grodzisko „Talerzykiem”. Było ono grodem średniowiecznym znajdującym się na granicy Pomorza Gdańskiego i strażnicą strzegącą wiślanego szlaku handlowego łączącego Pomorze z Wielkopolską. Gród wówczas znajdował się na przedpolu puszczy rozciągającej się między Wisłą i Brdą. 

Gród nie został zniszczony, lecz ludzie opuścili go sami. Odkryto przy nim dwa cmentarzyska, a ich zbadanie dowiodło, że gród w Topolnie jest jednym z najstarszych
na Ziemi Świeckiej.

Więcej zdjęć: TUTAJ

NADWIŚLAŃSKA CHATA 
W chacie zgromadzono setki niezwykłych eksponatów. Są to przedmioty, które kiedyś doskonale służyły rolnikom w ich codziennym życiu i pracy, ozdobne elementy architektury wiejskiej a także przeróżne zabytki techniki, świadczące o kunszcie dawnych konstruktorów, rzemieślników i artystów ludowych.

Goście zainteresowani staropolską kuchnią mogą tu także spróbować potraw przyrządzonych według dawnych receptur, biorąc czynny udział w ich powstawaniu.

Więcej zdjęć: TUTAJ
Więcej informacji: TUTAJ
Zdjęcia z archiwum gminy.
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.