Sadki - atrakcje turystyczne

Walory turystyczne

Teren Doliny Noteci zachęca do turystyki. To wymarzone miejsce dla tych, którzy cenią sobie urozmaicone środowisko naturalne, skrywające wiele tajemnic lasy, piękne łąki
i malownicze krajobrazy. Aktywnemu zwiedzaniu sprzyjają tereny z oznaczonymi
i nieoznaczonymi trasami rowerowymi, ścieżki piesze czy nording-walking.

ALEJA KASZTANOWA Z SADEK DO SAMOSTRZELA

Poruszając się z Sadek w kierunku Samostrzela napotyka się tunel wyjątkowej zieleni,
który kończy się nieopodal przydrożnej figury w pobliżu wejścia do rozległego parku samostrzelskiego. Jest to aleja wysadzona dorodnymi kasztanowcami. Równolegle do niej, z różnorodnymi drzewami liściastymi, przebiega trasa dla pieszych. Cały ten drogowy kompleks jest niezwykle atrakcyjny, szczególnie wiosną i latem, będąc wdzięcznym miejscem dla spacerujących.


SZLAK PIESZY ANIELINY- JADWIŻYN

Zabytki

KOŚCIÓŁ W SADKACH

Historia kościoła w Sadkach ma swój początek we wczesnym średniowieczu. Według legendy, orszak wiozący ciało św. Wojciecha z Prus do Gniezna zatrzymał się na postój w Sadkach. W miejscu gdzie zostało złożone ciało Świętego, Bolesław Chrobry kazał wybudować kościół, któremu aż do dziś patronuje św. Wojciech.
Dane dotyczące budowy pierwszego kościoła i kolejnych następnych zaginęły podczas najazdu szwedzkiego na Polskę. Wiadomym jest, że w roku 1546 spłonął kościół drewniany i wtedy Paweł Samostrzelski herbu Nałęcz zbudował kolejny kościół, który służył wiernym aż do roku 1710. Zachowała się płyta nagrobna fundatora, która jest wmurowana w ścianę prezbiterium po lewej stronie ołtarza głównego.

W 1711 roku Piotr hrabia Bniński herbu Łodzia zbudował nowy kościół drewniany, który z uwagi na ryzyko zawalenia został potem rozebrany. Od roku 1748 rozpoczęła się próba wybudowania kościoła murowanego. Ostatecznie budowę dokończył doskonały murarz z Chojnic Godtfried Obereich. Uwieńczeniem całej budowy było postawienie wieży z krzyżem, które miało miejsce 14 października 1767 roku.

We wnętrzu uwagę zwracają: ołtarz główny, ołtarze boczne oraz ambona i chrzcielnica, które są dziełem Efrema Gerlacha z Chełmna. W ołtarzu głównym znajduje się obraz przedstawiający patrona kościoła św. Wojciecha, namalowany przez artystę Szpetkowskiego z Poznania. Za czasów ks. Lemieża (1873-1902) przy kościele ustawiono figurę Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, dla której kaplicę wybudował ks. Robakowski.

PAŁAC W SAMOSTRZELU

Budynek pałacu w Samostrzelu, stanowiący podstawową bazę dla utworzonej szkoły, w okresie przedwojennym należał do rodziny Bnińskich, która wśród rodów szlacheckich zamieszkujących najbliższą okolicę należała do najbardziej znaczących. Rodowa rezydencja ma bardzo ciekawą i bogatą historię.

Pałac został zbudowany na pewno przed 1749 rokiem, ale wśród odkrytych murów są fragmenty starsze, co dowodzi, że w tym miejscu istniała już jakaś budowla. Kolejna udokumentowana modernizacja pałacu przeprowadzona została w 1825 roku. Wówczas to pałac otrzymał barokowo-klasycystyczną postać, a wokół niego założono duży park na wzór angielski. Świetności rodowej siedziby Bnińskich dodawała również architektura i wystrój wnętrz, mieszczących bogate zbiory i kolekcje dzieł sztuki. Nic więc dziwnego, że w tej pięknej rezydencji gościli znani wszystkim Polakom: Adam Mickiewicz, Józef Piłsudski, Jan Kiepura, Ignacy Mościcki, Edward Rydz-Śmigły i wielu innych.

Tragicznym czasem dla pałacu był okres drugiej wojny światowej. Budowla w wyniku działań wojennych została częściowo zniszczona, dzieła sztuki wywiezione lub rozgrabione. Obiekty pałacowe Niemcy przeznaczyli początkowo na Jugendheim, a w 1943 roku na Kriegslazaret. To spowodowało dość znaczące przebudowy. Następnych zmian adaptacyjnych dokonano po wojnie przystosowując pojemną bazę lokalową na potrzeby tworzonej szkoły rolniczej. Jednak chyba ten fakt pozwolił budynkowi przetrwać wiele następnych lat i uchronił go przed niechybną dewastacją zniszczeniem.

Zdjęcia z archiwum gminy.
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.