Sicienko - atrakcje turystyczne

SICIENKO

Wierzchuciński Szlak Czterech Jezior

Wierzchuciński Szlak Czterech Jezior wyznaczony jest dla uczczenia pamięci Jana Pawła II. Droga wiedzie przez obszar krajobrazu chronionego Rynny Jezior Byszewskich, na terenach polodowcowych. Długość trasy wynosi ok. 17,2 km,czas przejścia to ok. 5 h. 

Punktem początkowym i końcowym szlaku jest gminne Młodzieżowe Schronisko Turystyczne w Wierzchucinku. Trasa obejmuje kilkanaście punktów postojowych, umożliwiających podziwianie lokalnych atrakcji, do których należą m.in. młyn z przełomu XIX/XX w., masywny schron żelbetowy dwustrzelnicowy pochodzący z 1939 r., kładka na byłym moście kolejowym nieczynnej kolejki wąskotorowej najprawdopodobniej z 1895 r., gorzelnia i murowany dwór z II połowy XIX w. 


Więcej: TUTAJ

Szlak Umocnień Przedmościa Bydgoskiego

Przez tereny gminy Sicienko biegnie linia umocnień Przedmościa Bydgoskiego, wzdłuż której wyznaczono szlak turystyczny oznaczony kolorem czerwonym. Trasa wiedzie turystę po linii schronów wybudowanych latem 1939 roku. 

Do wybuchu wojny ukończono tu 17 żelbetowych schronów bojowych, zgrupowanych w dwóch silnych „ryglach obronnych” kontrolujących głównie utwardzone drogi prowadzące do Bydgoszczy. Pierwszy rygiel wzniesiono w Kruszynie, drugi na południe od majątku Osówiec. Kompleks wznosiły jednostki bydgoskiego garnizonu: 61 i 62 Pułk Piechoty, 15 Pułk Artylerii Lądowej i Batalion Obrony Narodowej Bydgoszczy.

Skansen „Przedmoście Bydgoskie” znajdujący się na szlaku eksponuje fragment polskiej linii obronnej z 1939 r. Obejmuje on żelbetowy schron obserwacyjny oraz kilkadziesiąt metrów okopu ze stanowiskami strzeleckimi. Centralnym punktem skansenu jest wspomniany schron obserwacyjny, którego zadaniem było umożliwienie bezpiecznej obserwacji przedpola przez trzy szczeliny obserwacyjne o wysokości 20 cm.
Więcej:  TUTAJ

Szlak turystyczny „Śladami lokomotywy”

Szlak oznaczony został kolorem niebieskim. Prowadzi turystę od rozjazdu dawnej kolejki wąskotorowej w Trzemiętowie (łącznik z Wierzchucińskim Szlakiem Czterech Jezior), jej śladem przez Kasprowo do Sicienka, a następnie przez Dąbrówkę Nową do Kruszyna na spotkanie ze szlakiem „Umocnień Przedmościa Bydgoskiego”. Długość trasy wynosi ok. 13,7 km, czas przejścia to ok. 4 h.Więcej: TUTAJ

Turystyczny Szlak Rowerowy "Edukacji przyrodniczej"

Szlak oznaczony jest kolorem zielonym i przebiega pętlą przez miejscowości położone
w środkowej i południowej części Gminy: Wojnowo-Sicienko-Sitno-Zawada-Janin-Strzelewo-Zielonczyn-Kruszyn-Osówiec-Szczutki-Mochle-Wojnowo. Długość trasy wynosi ok. 28 km. Krótszą wersję wycieczki umożliwia czarny szlak łącznikowy z Kruszyna do Dąbrówki Nowej oraz niebieski, biegnący z Sicienka do Osówca. 

Wyprawa szlakiem sprzyja przede wszystkim poznaniu walorów środowiska naturalnego – pomników przyrody, obszarów chronionych oraz roślin i zwierząt. Umieszczone na szlaku tablice edukacyjne pozwalają dodatkowo poszerzać wiedzę przyrodniczą.
Więcej: TUTAJ

Zdjęcia z archiwum gminy.
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.