Solec Kujawski - atrakcje turystyczne

SOLEC KUJAWSKI

Szlaki

Solec Kujawski to gmina rozwijająca się szybko i dynamicznie. Jest przyjazna inwestorom i wszystkim odwiedzającym. Ci, których interesuje historia, znajdą na soleckiej ziemi zabytki kultury materialnej, będące świadectwem dokumentującym wydarzenia z przeszłości. Walory krajobrazowe, gotowe do odkrywania na nowo o każdej porze roku, a także bogata flora i fauna, zachwycą turystów, artystów, malarzy i fotografików. Na wszystkich amatorów pieszych i rowerowych wędrówek czekają oznakowane trasy, które zachęcają do poznania okolicznych terenów.

PIESZY SZLAK „KOMPUTERKÓW”
Szlak oznaczony został kolorem czarnym. Trasa rozpoczyna się przy soleckim dworcu PKP,
a następnie wiedzie na zachód – w stronę Otorowa. Obiekty i miejsca, które spotkać można
na szlaku to np.: obelisk poświęcony pamięci kilkuset Polaków z Bydgoszczy i okolic rozstrzelanych w 1939 roku, „Biała góra”, czyli jedna z wielu w tym rejonie piaszczystych wydm porośniętych drzewostanem sosnowym. Warto zwrócić uwagę na prywatne stawy hodowlane znajdujące się nieopodal szlaku, przy których znajduje się siedlisko lęgowych ptaków wodno błotnych. Długość trasy wynosi 31 km.

PIESZY SZLAK „PUSZCZAŃSKI”
Szlak oznaczony został kolorem żółtym. Uczestnicy szlaku zaczynają podróż od pętli tramwajowej Łęgnowo w Bydgoszczy i udają się w kierunku Wypalenisk, przechodząc
przez Siedmiogóry, nieopodal których znajdują się linie okopów po bitwie wojsk polskich
i radzieckich z Niemcami w 1945 r. Można tam również napotkać leje po pociskach artyleryjskich. Trasa wiedzie przez tereny Puszczy Bydgoskiej, na terenie której żyje wiele gatunków zwierząt i ptaków. W głębi trasy znajduje się wąwóz, a nieopodal Szwedzka Góra, która nazwę zawdzięcza stacjonującemu w tym miejscu posterunkowi wojsk szwedzkich podczas „potopu”. Szlak kończy się w Gniewkowie. Długość trasy wynosi 41 km.

PIESZY SZLAK „MARTYROLOGII SOLECCZAN”
Szlak oznaczony został kolorem czerwonym. Wędrówka prowadzi do miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia w Solcu Kujawskim, związanych głównie z okresem II wojny światowej. Na trasie zobaczyć można wiele pomników informujących o miejscach tragedii i liczbie ofiar, m.in. pomnik Bohaterom Walki i Zwycięstwa, usytuowany
na ul. 29 Listopada, mogiłę ofiar hitlerowskiej okupacji Solca Kujawskiego przy kościele
p.w. Bpa i M. Świętego Stanisława czy tablicę zamontowaną na budynku, przy zbiegu ulic
pl. Jana Pawła II i 23 Stycznia – informuje ona o tym, iż w czasie wojny w tym miejscu znajdowała się siedziba Selbstschutzu, której członkowie w brutalny sposób dokonywali przesłuchań swoich ofiar. Długość szlaku wynosi 8 km.

ROWEROWY SZLAK „ŚWIADKOWIE HISTORII”
Szlak oznaczony został kolorem niebieskim. Jego autorem jest Jerzy Szafkowski – wieloletni pracownik Nadleśnictwa Solec Kujawski. Na trasie znajdują  miejsca pamięci narodowej: krzyż Powstańców Wielkopolskich przy drodze na Chrośnę, obelisk upamiętniający
p. Zielonackich – właścicieli majątku Rudy zamordowanych przez Niemców w listopadzie 1939 r. Ciekawostką na trasie są m.in. rozległe łąki studzienieckie, które powstały z osuszenia dawnego jeziora przez sprowadzonych w XVI wieku osadników olęderskich. Legendy głoszą, że jezioro to miało podziemne połączenie z Jeziorem Jezuickim, a także że na tych terenach znajdowała się „święta studnia”, której głębokości nie dało się zmierzyć w żaden sposób. Długość szlaku wynosi 40 km.
Trasy szlaków odczytać można na mapie: www.soleckujawski.pl/pl/vmap/page

Zabytki i ciekawe miejsca 


 VILLA ANNA
Villa Anna została wybudowana w 1911 roku jako budynek mieszkalny. Od roku 2009
do dnia dzisiejszego pełni funkcję Muzeum Solca im. Księcia Przemysława. Obiekt ma charakter regionalno-historyczny - gromadzi pamiątki związane z terenem Solca Kujawskiego i jego najbliższą okolicą.

Przed II Wojną Światową dom należał do państwa Priebe, w którym to mieszkała przez około rok ich córka Ingrid wraz ze swoim mężem, niemieckim żołnierzem Heinzem Veita.
Na przełomie 1944/1945 zostawili swój dobytek, uciekając w głąb Niemiec i chroniąc się przed Armią Czerwoną. Przez następne lata Villa służyła jako siedziba NKWD, a jej piwnice jako areszt. Następnie budynek stał się miejscem spotkań lokalnego organu PZPR.
W 1959 roku, w ramach obchodów 15-lecia PRL, w budynku Villi Anny uruchomiono Ośrodek Zdrowia który funkcjonował do 1998 roku. Do 2005 roku działało tam pogotowie. 

MUZEUM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
Bogata historia działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta Solca Kujawskiego sięgająca 1886 roku przyczyniła się do dużej ilości zgromadzonych dokumentów, zdjęć i innych pamiątek. Brak pomieszczenia do ich eksponowania i przechowywania zmobilizował działaczy OSP do rozbudowy remizy i utworzenia Sali Tradycji. Nastąpiło to w setną rocznicę działalności OSP w 1996 roku.

W ciągu 25 lat ilość zgromadzonych eksponatów była już tak duża, że utworzona Sala Tradycji nie mogła ich wszystkich pomieścić. Sytuacja przyczyniła się do odremontowania budynku znajdującego się przy strażnicy i utworzenia tam muzeum. Oficjalne otwarcie nastąpiło podczas obchodów 125-lecia jednostki w 2011 roku.

Zgromadzone w Muzeum eksponaty to m.in. zdjęcia przedstawiające działalność straży, obiekty i sprzęt jakim dysponowano z początku XX wieku, dokumenty założycielskie straży
z pierwszym statutem z roku 1886, puchary, sztandary, uzbrojenia i sprzęt gaśniczy, wiadra skórzane, sikawki, książki, gazety, artykuły z gazet opisujących działalność OSP. Swą osobną ekspozycję mają prace licencjackie i magisterskie, które opisują działalność OSP i orkiestry dętej. 

Puszcza Bydgoska
Kompleks leśny o powierzchni ponad 45 tys. ha położony w Kotlinie Toruńskiej,
na południowy wschód od Bydgoszczy. Stanowi teren rekreacyjny i jest celem pieszych wędrówek oraz wycieczek rowerowych mieszkańców pobliskich miast.
Słabej jakości piaszczyste gleby nie sprzyjały rozwojowi rolnictwa na tym terenie,
dzięki czemu lasy Puszczy nie zostały wykarczowane i do dziś zachowały swój naturalny charakter. Drzewostan porastają wysokie wydmy, które są pozostałością po zalegających
tu niegdyś lodowcach. Ten duży obszar leśny stanowi ważny element sieci korytarzy ekologicznych w Polsce, umożliwiając migrację zwierząt z terenów wschodniej Polski
na zachód i w kierunku odwrotnym.


Więcej informacji: www.soleckujawski.pl/pl
Zdjęcia z archiwum gminy. 
"Zdjęcia na stronie internetowej:
Danuta Adamczyk
Marek Chełminiak
Archiwum Muzeum Solca im. Księcia Przemysła
Archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim"
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.