W dniu 30 sierpnia obradował Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz

W dniu 30 sierpnia obradował Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Głównym tematem zwołanego posiedzenia była ocena i analiza poniesionych strat przez członkowskie gminy w wyniku nawałnic, które w minionym czasie dokonały wielu zniszczeń. 

Celem takiej analizy było ustalenie rekomendacji, co do podziału zadeklarowanej przez Miasto Bydgoszcz i bydgoskie spółki miejskie kwoty 400 000 wsparcia dla poszkodowanych gmin. Członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli, jako kryterium do ustalenia wysokości wsparcia finansowego, ilość uszkodzonych budynków mieszkalnych w poszczególnych gminach. Rekomendacja podziału środków, objęła te gminy, w których straty były największe i których Włodarze zadeklarowali potrzebę uzyskania takiej pomoc. 

W toku dzisiejszych prac Zarządu, pomocą finansową objęto następujące gminy: Żnin, Nakło nad Notecią, Szubin, Koronowo, Sicienko, Kcynia, Mrocza i Sadki.
Kwoty wsparcia dla poszczególnych gmin wyniosą od 10 000 do nieco ponad 100 000 zł.

Łukasz Krupa
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.