KPEC inwestuje w ekologiczne źródła ciepła

Ponad 14 mln zł dotacji otrzyma KPEC Spółka z o.o. na inwestycje realizowane na terenie Metropolii Bydgoszcz. Dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spółka wybuduje pięć elektrociepłowni gazowych, w tym jedną na bydgoskiej Osowej Górze.

30 sierpnia br. w siedzibie KPEC przedstawione zostały szczegóły umowy na dofinansowanie dwóch zadań wybranych w trybie konkursowym, polegających na budowie źródeł ciepła pracujących w wysokosprawnej kogeneracji zasilanych gazem ziemnym. Inwestycja polega na budowie pięciu elektrociepłowni gazowych na obszarze gmin zaopatrywanych przez KPEC Spółka z o.o. w ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej: w Bydgoszczy na Osowej Górze, w Nakle nad Notecią, Szubinie, Koronowie i w Solcu Kujawskim.

Kogeneracja jest procesem technologicznym, podczas którego w źródle ciepła jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Produkcja ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej wpływa korzystnie na jego cenę. Zastosowanie gazu ziemnego w nowo budowanych elektrociepłowniach pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia węgla kamiennego. Istotną korzyścią wynikającą z zastosowania kogeneracji gazowej jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz szkodliwych pyłów do atmosfery, co wpłynie na poprawę jakości powietrza na obszarze Metropolii Bydgoszcz, stanowiąc istotne narzędzie walki ze smogiem.

- Inwestycja, której podejmuje się bydgoska spółka, to kolejne wspólne działanie na rzecz gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz – podkreśla prezydent Rafał Bruski. – Projekt wpisuje się w nasze priorytety. Jego realizacja to po pierwsze znaczne oszczędności. Po drugie – przejaw naszej dbałości o ekologię. To następny element działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Przypomnę, że w ramach ograniczania emisji dwutlenku węgla inwestujemy w nowoczesny transport  szynowy, oferujemy mieszkańcom dopłaty do wymiany pieców grzewczych, przystąpiliśmy również do wielkiego programu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, którego wartość przekracza 100 mln zł. Nie można też w tym miejscu nie wspomnieć o największej inwestycji, o szczególnym znaczeniu dla całego województwa, czyli wybudowanej w Bydgoszczy ze wsparciem unijnym, ekoelektrociepłowni – dodaje prezydent.

Co ponadto?

Inwestycja budowy pięciu elektrociepłowni, nie jest jedyną, jaką na terenie Bydgoszczy w najbliższych latach przeprowadzić zamierza KPEC.

Spółka z o.o. złożyła wnioski o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym inwestycji na obszarze miasta Bydgoszczy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aktualnie trwa ocena merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie. Spodziewany termin podpisania umów o dofinansowanie jeszcze w tym roku.

W ramach pierwszego projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I” Działanie 1.5, KPEC Spółka z o.o. prowadzi inwestycje o łącznej wartości 82,2 mln złotych, przy planowanej dotacji w wysokości 33,4 mln złotych. Projekt polega na wymianie ponad 17 km izolacji na ciepłociągach napowietrznych, modernizacji prawie 5,5 km podziemnych sieci ciepłowniczych oraz likwidacji czterech grupowych węzłów cieplnych i ich wymianie na 135 indywidualnych węzłów cieplnych wraz z wymianą sieci ciepłowniczej niskiego parametru (13,020 km) na sieć wysokoparametrową (6,620 km).

Z kolei drugi projekt, który ma być współfinansowany ze środków ZIT, to „Budowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy umożliwiającej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji”. W tym zakresie prowadzone są inwestycje o łącznej wartości 73,4 mln złotych, przy planowanej dotacji w wysokości 29,8 mln złotych. Projekt obejmuje budowę 106 węzłów cieplnych i prawie 19 km sieci ciepłowniczej i przyłączy do obiektów istniejących oraz nowych.

Pięć nowych elektrociepłowni gazowych KPEC w liczbach:

- łączna wartość zadań wynosi 38 578 458 PLN,
- całkowita kwota dofinansowania 14 275 539,26 PLN,
- źródła pozwolą wygenerować łącznie 7,16 MW energii elektrycznej oraz 7,15MW energii termicznej,
- szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie docelowo 50 466,54 ton CO2 rocznie i pozwoli zmniejszyć zużycie energii pierwotnej o 276 208,05 GJ rocznie (ograniczenie energii pierwotnej jest wskaźnikiem informującym, ile mniej węgla kamiennego zużyje spółka). 

źródło: AS, www.bydgoszcz.pl
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.