Współpraca z korzyścią dla mieszkańców Metropolii Bydgoszcz

Niebezpieczne skrzyżowanie ulic Armii Krajowej i Gdańskiej zostanie wyposażone w sygnalizację. Trwa wybór firmy, która zainstaluje światła oraz wprowadzi nową organizację ruchu. Skorzystają nie tylko bydgoszczanie poruszający się m.in ulicą Gdańską.

Nowa sygnalizacja ma przede wszystkim ułatwić wyjazd z podporządkowanej ulicy Gdańskiej w kierunku Trójmiasta. Poprawi to również bezpieczeństwo innych  uczestników ruchu, w tym autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej. Sygnalizacja będzie wykonana na obecnym układzie geometrycznym skrzyżowania oraz wykonaniem brakujących fragmentów  chodników koniecznych do skomunikowania wszystkich przyległych obszarów.

Przy realizacji zadania ZDMiKP zamierza wykorzystać sygnalizatory wymienione podczas wdrażania na terenie centrum Bydgoszczy systemu ITS. Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy zadania. Po zawarciu umowy firma, która zaoferuje najkorzystniejszą ofertę, będzie miała do 80 dni na realizację zadania.

Warto podkreślić, że to kolejne zadanie realizowane na granicy miasta Bydgoszczy, które służyć będzie również mieszkańcom  północnej części obszaru Metropolii Bydgoszcz.  Wcześniej dzięki dobrej współpracy z gminą Osielsko skoordynowane zostały remonty ulic Pod Skarpą i Zamczysko w Bydgoszczy oraz ul. Leśnej na terenie sąsiedniej gminy.

źródło: MKL, www.bydgoszcz.pl
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.