Miasto Bydgoszcz zaprasza do wypełnienia ankiety


W związku z procesem aktualizacji Strategii Rozwoju Bydgoszczy, w dniach od 5 do 26 października 2017 r. przeprowadzane jest wśród Bydgoszczan oraz osób związanych z miastem badanie ankietowe.

Celem badania jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłego kształtu Bydgoszczy, zebranie głosów lokalnej społeczności odnoszących się do jej przyszłości w różnych obszarach życia. 
Mają Państwo możliwość anonimowego wypowiedzenia się na temat: oczekiwań, potrzeb
oraz problemów i wyzwań stojących przed Bydgoszczą. Każdy głos jest ważny!

Władzom Bydgoszcz bardzo zależy na opinii okolicznych gmin, które są ściśle związane
we współpracy z miastem i realizowaną przez nie polityką, dlatego serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców z obszaru Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do udziału w badaniu.

Ankietę można wypełnić on-line do 26 października.

Link do ankiety: LINK
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.