Metropolia Bydgoszcz i BARR razem dla rozwoju regionuW dniu 30 listopada, odbyło się 2 z zaplanowanego kolejne szkolenie dla członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w ramach współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego.

Tematem przewodnim warsztatów było „Wykorzystanie potencjału inwestycyjnego Bydgoszczy i regionu”.  Penalistami byli eksperci z międzynarodowej firmy doradczej CBRE Polska Sp. z o.o., którzy dzielili się z uczestnikami spotkania know-how z zakresu współpracy z inwestorami pod kątem ich wymagań i oczekiwań, a także na przykładach wybranych sektorów przedstawili porównania atrakcyjności inwestycyjnej Bydgoszczy i okolic z innymi regionami.
Spotkanie podsumowała dyskusja, wymiana doświadczeń i omówienie głównych wyzwań w relacjach z potencjalnymi inwestorami.

SMB
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.