MIJA PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW – METROPOLIA BYDGOSZCZ


CZYM JEST TO STOWARZYSZENIE, PO CO POWSTAŁO I CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Przypomnijmy…
Rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u uchwalił w 2015 r. ustawę o związkach metropolitalnych, która dawała możliwość utworzenia takich związków przez największe polskie miasta wraz ze okolicznymi samorządami. Ustawa zakładała znaczące finansowanie takiej formy współpracy środkami z budżetu państwa. Dla naszego regionu byłaby to kwota około 70-80 mln zł rocznie. Obecny Rząd Prawa i Sprawiedliwości usunął jednak z obiegu prawnego tę ustawę, tworząc tylko jeden związek metropolitalny w kraju, na Śląsku.
W związku z tym Miasto Bydgoszcz zaproponowało okolicznym gminom współpracę w ramach Stowarzyszenia. 15 września 2016 r. odbyło się w Bydgoszczy Zebranie Założycielskie, na którym przedstawiciele 19 miast i gmin oraz 2 powiatów zdecydowali o powołaniu Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. 23 listopada 2016 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, a od lutego 2017 roku zaczęło w pełni funkcjonować Biuro Stowarzyszenia.

Pierwsze wspólne działania i inicjatywy…


Współpraca z BARR-em.
Jedną z pierwszych inicjatyw było nawiązanie stałej współpracy z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego, w celu wzmocnienia promocji gospodarczej obszaru Stowarzyszenia.
Jedną z płaszczyzn współpracy był cykl szkoleń dla przedstawicieli członkowskich samorządów, na których omawiano zagadnienia związane z wykorzystaniem potencjału gospodarczego regionu, przygotowywaniem ofert inwestycyjnych i obsługi inwestorów, tworzeniem budżetów obywatelskich, prowadzeniem konsultacji społecznych, komunikacją w mediach społecznościowych.

Obecnie trwają również prace nad przygotowaniem wniosku o przyznanie dofinansowania dla projektu pt. Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Apel w sprawie drogi S-10
Prezes Stowarzyszenia, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wystąpił do Włodarzy 50 samorządów leżących na całej trasie drogi ekspresowej S-10 z inicjatywą wspólnego apelu do Premier Rządu w sprawie pilnej potrzeby budowy tej drogi na całym jej przebiegu. Apel w zaproponowanej treści przyjęło i podpisało 35 samorządów - powiaty: Drawski, Wałecki, Nakielski, Bydgoski, Lipnowski, Toruński, Płocki, Płoński i Sierpecki oraz miasta i gminy: Kobylanka, Suchań, Drawno, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wałcz, Piła, Kaczory, Białośliwie, Wyrzysk, Sadki, Nakło nad Notecią, Sicienko, Białe Błota, Nowa Wieś Wielka, Solec Kujawski, Lubicz, Obrowo, Lipno, Płock,  Szczutowo, Zawidz, Drobin, Staroźreby, Płońsk i Bydgoszcz. Wszystkie podpisane przez samorządy apele wraz z pismem przewodnim zostały przesłane do Premier Beaty Szydło.

Projekt ustawy o bydgoskim związku metropolitalnym.
W związku z tym, że przyjęta przez poprzedni Parlament ustawa o związkach metropolitalnych została wycofana z obiegu prawnego na rzecz ustawy powołującej metropolię tylko w Województwie Śląskim, opracowano i złożono na ręce Szefa lokalnych struktur PIS – Posła Tomasza Latosa projekt ustawy o bydgoskim związku metropolitalnym. Niestety prawdopodobnie nie trafił od do tej pory do Sejmu. 

Sukces w Europejskiej Rywalizacji Rowerowej.
Przez cały maj drużyna Metropolii Bydgoszcz rywalizowała z 51 drużynami z całej europy w ramach European Cycling Challenge 2017. 2000 aktywnych rowerzystów z naszego regionu przejechało łącznie blisko 340 000 km. Oprócz świetnej zabawy była to też okazja do integracji mieszkańców. W ramach rywalizacji wyróżniliśmy najbardziej rowerowe szkoły, uczelnię, redakcję, firmę oraz gminę. Najbardziej rowerową Gminą Metropolii Bydgoszcz zostało Koronowo.Turniej piłkarski Euro Metropolia
Przy okazji odbywających się w Bydgoszczy Piłkarskich Mistrzostw Europy UEFA U21 1 czerwca zorganizowany został międzygminny turniej piłkarski dla dzieci. Zyskał on ogromne uznanie wśród młodych zawodników oraz opiekunów drużyn z poszczególnych gmin. Metropolia Za Pół Ceny
Bydgoszcz przez ostatnie kilka lat, podobnie jak inne duże miasta w Polsce organizowała cieszącą się ogromną popularnością wśród mieszkańców akcję rabatową ZA PÓŁ CENY. W tym roku, w ramach działań metropolitalnych, oferta współpracy została skierowana do przedsiębiorców – partnerów z obszaru wszystkich gmin Metropolii Bydgoszcz, aby mieszkańcy z całego jej obszaru mogli skorzystać z licznych ofert promocyjnych „za pół ceny”.

Promocja Bydgoszczy to promocja metropolii.
Promując Piłkarskie Mistrzostwa Świata UEFA EURO U21, Bydgoszcz, jako jedyne z 6 Miast Gospodarzy prowadziło aktywne działania promocyjne poza granicami miasta. Interaktywny  EUROTRUCK odwiedził z tej okazji Nakło nad Notecią oraz Żnin sprawiając wiele radości najmłodszym fanom footballu.

Wkrótce być może Bydgoszcz czeka organizacja kolejnej dużej międzynarodowej imprezy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zbigniewa Bońka, Polski Związek Piłki Nożnej złożył do FIFA dokumenty aplikacyjne na zorganizowanie w Polsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej do lat 20 w 2019 roku. Miasto Bydgoszczy zgłosiło do PZPN-u swój akces o status jednego z Miast Gospodarzy tego wydarzenia, bazując na doświadczeniu odbywających się w m.in. w naszym mieście w czerwcu br. Mistrzostw Europy U21. We wniosku, należało wskazać główne boisko rozgrywania spotkań oraz minimum 4 boiska treningowe. Bydgoszcz zgłosiła 3 boiska na terenie miasta oraz dodatkowo w ramach współpracy metropolitalnej 2 boiska w gminach członkowskich Stowarzyszenia - boisko w Solcu Kujawskim oraz w Białych Błotach. Rozstrzygnięcia, które z Państw będzie organizatorem kolejnych piłkarskich Mistrzostw Świata U-20 i czy odbędą się one również w Bydgoszczy powinniśmy dowiedzieć się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku.

Działania w interesie Metropolii Bydgoszcz.
Metropolia Bydgoszcz jest zapraszana i uczestniczy w licznych konferencjach, kongresach i spotkaniach o tematyce metropolitalnej, które są okazją do promowania Stowarzyszenia oraz wyrażania stanowisk, m.in. w kwestii planów obecnego Rządu dotyczących odgórnego przekształcenia funkcjonujących ZIT-ów w trwałe partnerstwa ZIT Plus, bez wsłuchania się w głos samorządów.

Cała metropolia w jednym miejscu.
Prowadzona przy współpracy z zrzeszonymi samorządami strona internetowa www.metropoliabydgoszcz.pl oraz profil na Facebooku www.facebook.com/metropoliabydgoszcz to miejsca, gdzie na bieżąco umieszczane są informacje o wydarzeniach odbywających się na całym obszarze Metropolii Bydgoszcz.

Metropolia Bydgoszcz wspiera ciekawe inicjatywy…

Konferencja ekologiczna.
30 marca w Bydgoszczy odbyła się regionalna konferencja nt. efektywności energetycznej oraz OZE, zorganizowana przez Urząd Miasta Bydgoszczy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w której udział wzięło ponad sto dwadzieścia osób. Była to druga tego typu konferencja w Polsce.

Międzygminny Rowerowy Rajd Niepodległości.
W listopadzie br. Metropolia Bydgoszcz objęła patronatem i udzieliła wsparcia w organizacji XI Bydgoskiego Rowerowego Rajdu Niepodległości, który cyklicznie odbywa się na terenie kilku gmin naszej metropolii.

Oszczędności dzięki wspólnym zakupom.
Bydgoszcz, komunalne spółki, szpitale, część gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz, a także inne samorządy wchodzące w skład Bydgoskiej Grupy Zakupowej wspólnie kupują gaz ziemny oraz energię elektryczną. To efekt bardzo korzystnych rozstrzygnięć przetargowych dających wymierne oszczędności.

Rozwój transportu.
Obecnie bydgoskie autobusy wyjeżdżają do 4 ościennych gmin w ramach 7 linii na mocy zawartych porozumień. Trwają rozmowy na temat kolejnych porozumień dotyczących rozwoju międzygminnego transportu publicznego.

Solidarna metropolia…

Kiedy w sierpniu przez nasz region przeszła tragiczna w skutkach nawałnica Członkowie Stowarzyszenia nie pozostali obojętni wobec strat, jakie dotknęły część zrzeszonych gmin. Miasto Bydgoszcz oraz 3 bydgoskie spółki miejskie, których działalność wykracza poza granice miasta, przeznaczyło łącznie 400 000 zł na pomoc w usuwaniu szkód. Również inne Gminy Stowarzyszenia udzieliły wsparcia finansowego najbardziej poszkodowanym samorządom.
Miasto Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz zorganizowało 12 września br. dzień atrakcji w bydgoskim Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku dla grupy 85 dzieci z Nakła nad Notecią oraz Potulic, które z powodu uszkodzonych w wyniku nawałnic budynków szkół, z opóźnieniem rozpoczęły rok szkolny.


Wzajemne oddziaływanie dużego miasta i ościennych gmin to proces naturalny i coraz bardziej pogłębiający się. Mieszkańcy dużych miast wyprowadzają się na obrzeża, a jednocześnie wielu mieszkańców okolicznych gmin pracuje w dużym mieście. Mieszkańcy całego obszaru metropolitalnego korzystają z oferty kulturowej, handlowej, oświatowej miasta centralnego. W mieście tym, korzystają też najczęściej korzystają ze służby zdrowia czy wydarzeń rozrywkowych. 

Dla zapewnienia komfortu i ciągłej poprawy jakości życia mieszkańców samorządy podejmują współpracę w coraz większej liczbie obszarów.
Utworzenie i działalność stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w skuteczny sposób wspiera proces pogłębiania takiej współpracy, budowania pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między samorządami, a także rozwijania poczucia wspólnoty metropolitalnej pomiędzy mieszkańcami poszczególnych miejscowości. W przyszłości takie działania, mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji przez rządzących, co do kształtu metropolii w naszym województwie.

[SMB]
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.