Spotkanie opłatkowe dla seniorów w Sadkach

15 grudnia w Restauracji „Rarytas” odbyło się Spotkanie Opłatkowe Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów Nr 4 w Sadkach.

Wszystkich powitała przewodnicząca Koła Maria Orłowska, wśród gości znaleźli się Wójt Gminy Sadki Dariusz Gryniewicz, Zastępca Wójta Piotr Hemmerling, przewodnicząca Rady Gminy Sadki Barbara Gajewska, ks. Proboszcz Krzysztof Wiśniewski, kierownik GOPS Alicja Matejczyk, pracownik GOPS Hanna Lipińska-Iciek oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sadkach Iwona Biniak.
Wójt Gminy powitał wszystkich mieszkańców gminy, którzy licznie przybyli na spotkanie opłatkowe. Boże Narodzenie to czas spotkań z najbliższymi, rodziną, przyjaciółmi przy wspólnym stole, zwłaszcza wigilijnym, na którym nie może zabraknąć opłatka. To przede wszystkim czas miłości, radości, refleksji. Czasami jest jedynym momentem, aby spotkać się wspólnie z rodziną i złożyć życzenia. Podczas przemówienia Wójt Gminy złożył wszystkim mieszkańcom Gminy Sadki najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych pełnych życzliwości Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie.

Dla zebranych gości wystąpiły dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu. Zaprezentowano program słowno-muzyczny pod kierunkiem Michała Gacki.
Po części artystycznej ksiądz Krzysztof Wiśniewski odmówił modlitwę i wszyscy podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia.
Następnie wszyscy wspólnie usiedli do Wigilii.
Tekst, foto A Zwierzchowska UG Sadki
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.