90 - lecie OSP Bnin i oraz poświecenie i nadanie sztandaru

W sobotę 30 czerwca  członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bninie  świętowali 90-lecie powstania jednostki ,podczas którego nastąpiło nadanie jednostce Sztandaru.  Przez ten okres zmieniali się ludzie, zmieniał się sprzęt, wyposażenie i metody działań, ale jedno pozostało niezmienne – bezinteresowna chęć niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Po zbiórce na placu przed OSP w Bninie,  pododdziały OSP wraz z pocztami sztandarowymi i zaproszonymi gośćmi w uroczystym przemarszu udały się pod budynek Szkoły w Bninie, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich strażaków OSP Bnin – tych, którzy obecnie pełnią społeczną służbę i tych, którzy odeszli już ze strażackich szeregów.

Po zakończonej mszy świętej rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, którą poprowadził Komendant Straży Gminnej Dariusz Neulitz. Msza św. jak również oficjalna część uroczystości odbyła się przy szkole w Bninie, gdzie zgromadziło się wielu znakomitych gości i mieszkańców okolicznych wiosek. Na uroczystości jubileuszowe przybyli między innymi: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa kujawsko-pomorskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Zdzisław Dąbrowski, Wójt Gminy Sadki Dariusz Gryniewicz, Proboszcz parafii w Żelaźnie ksiądz Jan Tutka, Wice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Nakle nad Notecią, jednocześnie Zastępca Wójta Gminy Sadki druh Piotr Hemmerling, Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią starszy brygadier Franciszek Sobiechowski, Przewodnicząca Rady Gminy Sadki Barbara Gajewska wraz z radnym Kazimierzem Kowalewskim, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią druh Mieczysław Jamnik, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Sadkach druh Waldemar Piszczek wraz z Komendantem Gminnym OSP druhem Januszem Oziminą, Komendant Komisariatu Policji w Mroczy aspirant sztabowy Jan Poźniak, Skarbnik Gminy Sadki Maciej Maciejewski, Komendant Straży Gminnej Dariusz Neulitz, Przedstawiciel Nadleśnictwa Szubin Józef Mazgaj, Łowczy Koła Łowieckiego „Borek” Edward Rzepiński, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bninie Justyna Tarnowska, Sołtys Jan Płucisz  wraz z mieszkańcami wsi Bnin.

Obchody 90 lat OSP w Bninie  były okazją do przypomnienia historii jednostki, którą w dużym skrócie przedstawił dh  Grzegorz Hak. Ważną częścią jubileuszu było wręczenie strażackich medali i odznaczeń, nadanie sztandaru. Nie zabrakło przemówień, ciepłych słów skierowanych w stronę strażaków OSP Bnin.

źródło: materiały gminy
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.