Budowa elektrociepłowni gazowych na obszarze Metropolii Bydgoszcz

Prawodawstwo unijne i przepisy krajowe zaostrzają normy emisyjne. Ceny paliw stałych oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska cyklicznie rosną, a zjawisko smogu nadal stanowi istotny problem. Odpowiedzią na to jest dywersyfikacja źródeł ciepła, polegająca między innymi na budowie elektrociepłowni zasilanych paliwami generującymi w procesie spalania mniejsze zanieczyszczenia powietrza. 

KPEC Spółka z o.o. postanowiła zmniejszyć zużycie energii pierwotnej pochodzącej z miału węgla kamiennego poprzez budowę elektrociepłowni zasilanych gazem ziemnym. Inwestycja realizowana na Osowej Górze, w Nakle nad Notecią oraz Szubinie pozwoli na wyprodukowanie ekologicznego ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Projekt zakłada budowę silników gazowych, które podczas spalania w procesie tzw. kogeneracji wytwarzają jednocześnie energię cieplną oraz energię mechaniczną, która zamieniana jest na energię elektryczną.

Budowa elektrociepłowni w praktyce pozwoli na:
-wyłączenie ciepłowni węglowych poza sezonem grzewczym, gdyż elektrociepłownie gazowe mają wystarczającą moc do zaspokojenia odbiorców w ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej,
-wzajemne wspomaganie w sezonie grzewczym ciepłowni węglowych i elektrociepłowni gazowych, co pozwoli zmniejszyć zużycie węgla,
-wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby własne Spółki, a docelowo także sprzedaży ewentualnej nadwyżki energii elektrycznej.

 Inwestycja znacząco obniży zużycie energii pochodzącej z węgla kamiennego, co wpłynie na ograniczenie emisji dwutlenku węgla i szkodliwych pyłów do atmosfery, znacznie poprawi jakość powietrza i będzie istotnym narzędziem do walki ze smogiem, wpisując się tym samym w realizację programu KPEC „Ciepło bez smogu”.

Inwestycja od czasu zakończenia w 2023 roku pozwoli w skali roku na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 29 527 ton CO2 oraz zmniejszenie zużycia energii pochodzącej z miału węgla kamiennego o 161 500 GJ.
Planowane zakończenie inwestycji: Szubin (30.09.2019), Nakło nad Notecią (31.08.2020), Osowa Góra (31.03.2022).

Wartość inwestycji wynikająca z umowy wynosi 23 653 000 złotych netto (29 093 190 złotych brutto). Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Kwota dofinansowania: 8 565 504,06 zł brutto
Wkład własny: 20 527 685,94 zł brutto
W briefingu udział wzięli:
•    ze strony Zamawiającego (KPEC Spółka z o.o.):
Andrzej Baranowski - Prezes Zarządu,
Ryszard Orłowski - Dyrektor ds. Technicznych,
Andrzej Borowski - Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych.
•    ze strony Wykonawcy (Konsorcjum firm Eneria Spółka z o.o. oraz Introl-Energomontaż Spółka z o.o. ):
Mathieu Corbi - Dyrektor Działu Projektów i Realizacji Eneria Spółka z o.o
Paweł Kwasowiec – Manager ds. Sprzedaży Kogeneracji Eneria Spółka z o.o
•    a także: Piotr Kalamon – Zastępca Burmistrza Nakła nad Notecią; Artur Michalak - Burmistrz Szubina; Łukasz Krupa - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

źródło: materiały prasowe KPEC

Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.