Kolejne prace budowlane na trasie S5


Na trasie S5 wykonywane są kolejne prace budowlane. W Maksymilianowie powstają m.in. przyczółki potężnego wiadukt łukowego nad magistralą kolejową. Również odcinek prowadzący od Bydgoszczy do Grudziądza zyskał potężne unijne wsparcie o wartości ponad miliarda złotych, dzięki ujęciu już w 2014 roku zadania w Kontrakcie Terytorialnym.

Odcinek drogi od węzła Bydgoszcz Błonie do węzła Nowe Marzy pod Grudziądzem  liczy prawie 74 km, a całkowity koszt jego wybudowania wyniesie prawie 2 miliardy 55 milionów złotych. Ponad połowa tych planowanych wydatków - 1 miliard 83 miliony złotych - zostanie pokryta z dofinansowania unijnego pochodzącego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Oprócz samej drogi powstaje także 9 nowych węzłów (4 kolejne węzły zostaną przebudowane) oraz infrastruktura, która towarzyszy takim inwestycjom, na przykład mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne. 

Na większości odcinków obwodnicy Bydgoszczy kontynuowane są m.in.  prace ziemne oraz przy budowie konstrukcji inżynierskich. Na węźle Bydgoszcz Opławiec wykonywane są pierwsze roboty bitumiczne. W Tryszczynie powstaje most nad doliną Brdy. W Maksymilianowie trwają prace przy przyczółkach potężnego wiaduktu  łukowego nad magistralą kolejową.

Trasa ekspresowa S5 powstaje zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-23. Przetarg na wybór wykonawców ogłoszono w 2014 roku, a umowy na realizację zadania zawarto jesienią 2015 roku. Koszt całej inwestycji (łącznie z obwodnicą Bydgoszczy i odcinkiem do granicy z Wielkopolską, który wcześniej został dofinansowany kwotą 716 mln zł) to 2,5 mld zł. Głównym połączeniem Bydgoszczy z trasą S5 będzie rozbudowywana ul. Grunwaldzka.

Fot. GDDKIA
źródło: www.bydgoszcz.pl
Metropolia Bydgoszcz
Metropolia Bydgoszcz

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Zapraszamy do współpracy.